GREENTAN - lahendus teie tööjõumuredele
Telli renditööjõudu meie käest, kuna:
  • Me aitame oma kliente inimeste juhtimisel.
  • Valime töötajad vastavalt kliendi vajadustele.
  • Vormistame oma töötajatele Eesti elamis- ja tööload.
  • Sõlmime töötajatega korrektsed Eesti töölepingud.
  • Registreerime oma töötajad alati Töötamise Registris.
  • Teostame personaliarvestust ja maksame palgad ning maksud Eesti õigusaktide kohaselt.
  • Oleme oma töötajate jaoks kogu aeg olemas, töötajatel on 24/7 tugi nende emakeeles.
  • Meie töötajatel on ravikindlustus läbi Eesti Haigekassa.

Nendel tegevusaladel saame teile renditööjõu hankimisel abiks olla


Your SEO optimized title page contents